Hoe het stof van opgebrande satellieten het aardmagnetisch veld beïnvloedt

Ruimteschroot vormt een steeds groter risico voor satellieten. Maar wist je dat deze rommel ook problemen kan veroorzaken nadat het is opgebrand in de atmosfeer? Het blijkt dat het stof dat achterblijft na het opbranden van satellieten het magneetveld rondom de aarde kan beïnvloeden.

Wat gebeurt er als satellieten opbranden?

Wanneer satellieten het einde van hun levensduur bereiken, branden ze op in de atmosfeer. Dit betekent echter niet dat het materiaal volledig verdwijnt. Het verandert in (verkoolde) stofdeeltjes die zich vermengen met de ionosfeer en daar nieuwe chemische verbindingen aangaan met de aanwezige moleculen.

De impact op het aardmagnetisch veld

De ionosfeer, op ongeveer 80 kilometer hoogte, vormt de onderste laag van de magnetosfeer. Dit is het gebied waarbinnen het magneetveld van de aarde invloed heeft. Het stof dat het opgebrande ruimtepuin achterlaat in de ionosfeer is niet zonder gevolgen. Het verandert de relatieve hoeveelheden materialen in de hogere atmosfeer, wat op zijn beurt natuurlijke processen kan veranderen.

Wat betekent dit voor de toekomst?

Met de verwachting dat er in de komende decennia een half miljoen tot een miljoen satellieten worden gelanceerd, is het belangrijk om te begrijpen hoe dit het aardmagnetisch veld kan beïnvloeden. Dit onderzoek werpt licht op een tot nu toe onderbelicht aspect van ruimtevervuiling en benadrukt het belang van duurzame praktijken in de ruimtevaart.

Conclusie

Het is duidelijk dat de impact van ruimtepuin verder gaat dan het risico op botsingen in de ruimte. Het stof dat achterblijft na het opbranden van satellieten heeft een meetbaar effect op het aardmagnetisch veld. Met de verwachte toename van satellietlanceringen in de komende jaren, is het van cruciaal belang dat we deze effecten begrijpen en maatregelen nemen om ze te beperken. Dit onderzoek benadrukt het belang van duurzaamheid, niet alleen op aarde, maar ook in de ruimte. Het is een herinnering dat onze acties hier op aarde gevolgen kunnen hebben die zich uitstrekken tot ver buiten onze planeet.

Bron:

Schenk D. (2024, januari 17). Stof van opgebrande satellieten kan het magneetveld rondom de aarde beïnvloeden. NewScientist. https://www.newscientist.nl/nieuws/stof-van-opgebrande-satellieten-kan-het-magneetveld-rondom-de-aarde-beinvloeden/

Wordt gratis lid
Wij houden je graag (af en toe) op de hoogte over ruimte nieuws, waarneem tips en meer. Afmelden kan altijd!