Ontdekking van Methaanemissie bij Koude Bruine Dwerg W1935 door NASA’s James Webb Space Telescope

Astronomen die gebruikmaken van NASA’s James Webb Space Telescope hebben een opmerkelijke ontdekking gedaan die onze kennis van koude bruine dwergen uitbreidt.

Onverwachte Methaanemissie bij Geïsoleerde Bruine Dwerg W1935

De bruine dwerg genaamd W1935 vertoont een onverwachte infrarode methaanemissie in zijn bovenste atmosfeer, wat intrigerend is vanwege de geïsoleerde aard ervan, zonder een gastheerster of sterrenwind die bijdraagt aan het gebruikelijke poollichtproces.

Backyard Worlds Zooniverse-project leidt tot Cruciale Ontdekking

De ontdekking werd gedaan tijdens een gericht onderzoek van 12 bruine dwergen met behulp van de James Webb-telescoop. Burgerwetenschapper Dan Caselden, betrokken bij het Backyard Worlds Zooniverse-project, ontdekte W1935.

Tweelingbruine Dwerg W2220 onthult Unieke Eigenschappen van W1935

Wat deze ontdekking extra speciaal maakt, is dat een vergelijkbare bruine dwerg genaamd W2220 bijna een tweeling blijkt te zijn van W1935, maar met één cruciaal verschil: W1935 vertoont methaanemissie, terwijl W2220 absorptie vertoont.

Afbeelding NASA

Speculaties over de Oorsprong van Methaanemissie bij W1935

Het team van astronomen speculeert momenteel over mogelijke verklaringen voor dit onverwachte fenomeen, van interne processen binnen W1935 tot externe interacties met interstellair plasma of zelfs een nabijgelegen actieve maan.

Vergelijking met Ons Zonnestelsel: Jupiter en Saturnus als Referentiepunt

Om meer inzicht te krijgen in dit unieke verschijnsel, hebben de onderzoekers gekeken naar vergelijkbare processen in ons eigen zonnestelsel, met name naar Jupiter en Saturnus.

Rol van James Webb Space Telescope bij Het Ondraaien van Mysteries Buiten Ons Zonnestelsel

De James Webb Space Telescope blijkt cruciaal te zijn voor het ontrafelen van dergelijke mysteries buiten ons zonnestelsel. Met deze telescoop kunnen astronomen gedetailleerde waarnemingen doen en de chemie van poollichtprocessen beter begrijpen.

Belangrijke Stap in Begrip van Het Universum

W1935 markeert niet alleen de eerste geïsoleerde bruine dwerg buiten ons zonnestelsel die methaan uitstoot, maar ook een belangrijke stap in het vergroten van ons begrip van de diverse processen die plaatsvinden in het uitgestrekte universum.

Wordt gratis lid
Wij houden je graag (af en toe) op de hoogte over ruimte nieuws, waarneem tips en meer. Afmelden kan altijd!